BECOMING FATHER

These past few years, Lolo Badong and Lola Rose (my sister and I started calling our parents “Lolo” and “Lola” imitating how my niece Monique or Mo called them) often travelled to Cainta. Their main… Read more »

NATIONAL ARTIST IN POTTERY

NATIONAL ARTIST IN POTTERY. Philippine National Artist in pottery Fidel Go (right) demonstrates how to make jars to several balikbayans who were accompanied by Tawid News Magasin to his jar factory when they visited Vigan… Read more »

BATAD RICE TERRACES

BATAD RICE TERRACES. Tantannawagan ti maysa a tourist guide dagiti kabalbalayan iti Batad, maysa a purok iti Banaue, a naipatakder iti let-ang dagiti rice terraces (ngato). Nairaman ti Batad Rice Terraces iti listaan ti UNESCO… Read more »

BAHAG PULIS

Marayray-awan ti maysa a balasang a makipatpatang iti maysa a polis iti Cordillera sakbay a nakipartisipar daytoy iti grand parade iti Rambak ti Sabong wenno Panagbenga 2009 a naangay iti Baguio City itay Marso 1.… Read more »