Buntis Day, naangay

Buntis Day, naangay

VIGAN CITY – Libre a konsultasion, pop smear ken panagdengngeg mainaig iti kinababai ken panagsikogti nagbalin a tampok nga aktibidad iti pannakapaliiw ti Buntis Day a naangay iti Baluarte idi Marso 10. Naisayangkat dagiti aktibidad… Read more »