AWAN KASANGONA PARA GOBERNADOR

AWAN KASANGONA PARA GOBERNADOR

AWAN KASANGONA PARA GOBERNADOR. Naisem ti bunggoy ni Gov. Imee Marcos a pakairamanan ni Sen. Ferdinand “Bongbong” Marcos (sikigan ti gobernadora) bayat ti panangipilana iti sertipiko ti kandidaturana para gobernador iti opisina ti Commission on Elections idi Oktubre 4. Immuna a nakimisa da Gov. Marcos iti St. Williams Cathedral sada napan iti “One Ilocos Norte” Rally iti Centennial Arena ken napan nagipila COCna iti Comelec. (Alaric Yanos, PGIN/CMO)