Awan pay suspek pannakapapatay tricycle driver

VIGAN CITY – Agtultuloy ti panagimbestiga dagiti polis para iti pannakasolbar ti pannakapapatay ti maysa a drayber ti traysikel iti Barangay III ditoy siudad idi parbangon ti Abril 18.

Segun iti kapolisan, irebrebioda dagiti CCTV camera a nainstolar iti posible a naglasatan dagiti suspek iti panaglibasda.

Napapatay ni Antonio Alumisim y Faypon, 45, naasawaan, ken residente iti Barangay III, idi parbangon ti Abril 18 babaen dagiti di nabigbig a suspek a nagkalubbon iti motorsiklo.

Napuntaan iti naiwawa a bala ni Joy Alconcel Cayetano, 21, baro, ken residente iti Barangay Capangpangan ditoy met laeng siudad a puon ti nakaiyospitalanna.

Dua ti natuntonan dagiti polis a mapapati a nakasaksi iti pannakapapatay ket ad-adalendan dagiti statement dagitoy.#