Babai, nadukotan iti bag

VIGAN CITY – Maysa a babai ti biktima manen iti panagdukot a naisayangkat iti daytoy a siudad itay nabiit.

Nagpulong iti polis ni Jovita Calibuso, 33, resi-dente ti Dayangqui, Burgos, Ilocos Sur a nadukot ti clutch bagna a naglaon iti selpon, kuarta ken dokumento bayat ti pannagnana iti agarup 4:30 iti malem iti matatao a paset daytoy a siudad.

Segun iti report, naduktalan laengen ni Calibuso nga awanen ti bagna iti asideg ti Pacing’s Gift Shop iti Quezon Avenue a pattapattana a nadukot a dina nadnadlaw.

Segun iti biktima, nag-laon ti bagna iti 2 a selpon, $500, P120, passbook ken dadduma pay a ramit.

Saan nga ammo ti biktima no kasano a nadukot ti bagna nga isigpitna iti inigpilanna a tualia.