Babai, nadukotan

CANDON CITY – Nadukotan ti maysa a babai a kairuruarna ti kuartana iti automated teller machine ditoy siudad.

Nagpulong iti polis ni Frada Sadang y Banay, 25, agnaed iti Abaya, Galimuyod, Ilocos Sur, a dinukot ti dua a babai ti kuarta nga inruarna iti ATM iti Philippine National Bank.

Segun ken ni Sadang, kalkalpasna a nag-withdraw iti nasao nga ATM idi adda dua a babbai a nangdungpar kenkuana.

Naduktalanna a P20,000.00 laengen ti nagbati iti kuartana iti bag ket awanen ti P50,000.00.

Nagsawar dagiti polis ngem saandan a nasarakan pay dagiti suspek.#