Bag, natakaw bayat pannaturog ti biktima

NARVACAN, Ilocos Sur -Kaabayna ti bagna idi maturog ngem dina napuotan a sinikuat ti mannanakaw.

Nagpulong ni Carmen Cabajar, 54, residente iti sitio Limmansangan, Margaay ditoy a tinakaw ti saan pay a nabigbig a tao ti bagna a naglaon iti selpon ken kuartana bayat ti pannaturogna iti balayda.

Segun iti biktima, naglaon ti bagna iti P10,000 ken Sony Eticsson T20.

Simrek ti mannanakaw iti pagtaengan ti biktima babaen ti panangikkatna iti uppat a jalousy ti tawa ti kuartona.#