Baka, nuang, napurga

CAOAYAN, Ilocos Sur – Naisayangkat ti panagpurga kadagiti dingnguen a baka ken nuang ditoy nga ili.

Immuna a naisayangkat ti panagpurga iti baka ken nuang iti Pantay Quitiquit, Manangat ken Caparacadan.

Idi pay la napan a tawen a nailatangan iti pondo daytoy a programa ngem ita la a tawen ti pannakaituloyna.

Kinuna ti municipal agriculture officer ditoy a maisayangkat ti sapasap a panagpurga dagiti taraken a baka ken nuang ditoy nga ili.#