Bala ti kanyon, nasarakan iti junkshop

SANTA MARIA, Ilocos Sur – Imbag ta saan a bimtak ti maysa a bala ti kanyon a nasarakan a nakabitin iti maysa a junkshop iti barangay Maynganay Sur, iti daytoy nga ili.

Nasarakan ti bala ti kanyon nga unexploded ordnance (UXO) mortar, 60 mm projected munition, US made iti junkshop a kukua ni Oscar dela Cruz, iti nasao met laeng a barangay.

Kinuna ti akinkukua ti junkshop a natinnag iti maysa a truck ti taga-Pangasinan nga aggatgatang kadakuada iti landok ken plastic, walo a bulanen ti napalabas ti nasao a bala ti kanyon.

Insigida met a naipan iti kuerpo iti pulisia ti nasao a bala ti kanyon.