Balasang nasukalan nga agilibas iti tagilako

STA. MARIA, Ilocos Sur – Balasang a mapapati a taga-Baguio City ti nasukalan a nagtakaw iti milk supplement iti maysa a pagtagilakuan ditoy nga ili idi malem ti Oktubre 24.

Agarup 1:30 ti malem ti nadakamat a petsa idi impaima ti guardia ti Save More Supermarket a masarakan iti Barangay Maynganay Sur ditoy ti maysa nga agnagan iti Ruby Ann Santos y Olivo, 30, balasang, ken residente iti Bakakeng Norte, Baguio City kalpasan a pinanggepna nga ilibas nga iruar iti pagtagilakuan ti dua a Gain Plus Advance Milk Supplement nga agbalor iti sag-P1,444.50.

Segun iti panagimbestiga dagiti polis, dinawat ni Carlo Domingo y Dona, 25, naasawaan, ken guardia ti nadakamat a pagtagilakuan, ti resibo dagiti tagilako ngem kellaat a timmaray ti suspek.

Kinamat ti guardia ti suspek agingga iti naipiskotna sana impaima daytoy kadagiti nagresponde a polis.#