Balasang, pinaskua ti mannipdut

VIGAN CITY – Sabali manen a parokiana ti maysa a pagtagilakuan ditoy ti pinaskua dagiti mannipdut.

Nagreklamo ni Maricris Adame, 27, balasang, residente iti Barangay Capangpangan, ditoy a nasipdut ti petakana a naglaon iti kuarta ken sumagmamano nga ID.

Segun ken ni Adame, simrek iti Two Brothers tapno agroseria ngem idi agbayad, naduktalanna laengen a nakalukat ti bagna ket awanen ti petakana a nangikabilanna iti P7,500 a kuartana.

Suspetsa ni Adame a ti babai nga immasideg kenkuana ti nangsipdut iti petakana.

Dagiti pagtagilakuan ti paborito nga ayuyang dagiti agdudukot lalo iti aldaw a kaburnok dagiti aggatang.#