Balay, nasukisok, shabu, marihuana, nakumpiska

VIGAN CITY – Dua a babbai ti inaresto dagiti polis  kalpasan ti naballigi a panagsukimatda iti pagdagusan dagitoy iti Barangay 9 ditoy.

Maisagsaganan ti kaso maikontra kada Luzviminda Pasion, 34, ken Marites Silvestre, 31, kalpasan a positibo ti panagsukisok nga insayangkat ti polis ditoy nga indauluan ni Chief of Police Maximo Taclas ken ti PDEA, Ilocos Sur iti pagdagusan dagitoy.

 Nakasamsam dagiti polis iti maysa a plastic sachet a naglaon iti mapapati a shabu, maysa a plastic sachet a naglaon iti marihuana, 2 a plastic sachet nga addaan iti mapapati a shabu residue ken aluminum foil iti dagus dagiti dua a babbai.

Imet ti raiding team ti search warrant nga inyisio ni Judge Francisco Ante, Jr. ken sinaksian dagiti barangay officials a pakairamanan ni Barangay Captain Antonio Arcellana ti panagsukisok.#