Balay, sinerrek armado a tattao, napaltogan bumalay

STA. MARIA, Ilocos Sur – Sinerrek dagiti armado a tattao ti balay ti maysa a baro sadiay Barangay Poblacion sada pinaltogan a puon ti nakatayanna idi sardam ti Hunio 25.

Iti panagimbestiga dagiti polis, naammuan a sinerrek dagiti di nabigbig nga armado a tattao ti balay ni Rodelio Devis y Hufana, 40, baro, awanan panggedan, ken residente iti nadakamat a barangay ngem linapdan ida ti biktima.

Mapapati nga inuksot ti maysa kadagiti suspek ti paltogna sana pinaltogan ti biktima a nakapuntaan ti makannigid ken makannawan a gurongna.

Naglibas dagiti suspek iti laud a direksion.

Naitaray ti biktima iti Reyes Clinic and Hospital para iti pannakaagasna.

Nangipasdek dagiti polis iti checkpoint iti national highway ken pinakdaaranda dagiti kabangibang a police stations ngem nakalusot dagiti suspek.

Mapapati a cal. 45 ti naaramat iti pammaltog kas maibatay iti uppat a kapsula ken dua a buli a narekobre iti nakapasamakan ti insidente.#