Balay ti barangay captain, natakawan

STA. CRUZ, Ilocos Sur – Sinerrek ti mannanakaw ti pagtaengan ti maysa a barangay captain iti Barangay Sidaoen ditoy idi Mayo 28 a nakapukawan dagiti sumagmamano nga alikamen daytoy.

Natakawan ti balay ni Barangay Captain Nelia Gabuat ket mapapati a napukaw dagiti sumagmamano nga alikamen ti kapitana a pakaibilangan ti bag ken kamera.

Segun iti caretaker a ni Alma Rabilas, masuspetsa a ti di nabigbig a lalaki a dimmawat iti tulong ken nakiusar iti comfort room ti nangisayangkat iti panagtakaw.

Awan ti kapitana idi natakawan.

Mapapati a naglibas ti mannanakaw iti back door.#