Balay ti konsehal, natakawan

GALIMUYOD, Ilocos Sur – Dua a balay a pakairamanan ti pagtaengan ti maysa a konsehal ti naireport a natakawan idi agsapa ti Septiembre 13 a mapapati a naisayangkat idi karabian ti Septiembre 12.

Natakawan ti balay ni Konsehal Santiago Teofilo y Agunan, 65, naasawaan, municipal councilor ken residente iti Barangay Patac ditoy nga ili, ken ti kaarrubana a balay ni Catherine Aluyen y Teofilo, 38, naasawaan.

Natakaw iti balay ti konsehal ti maysa a selpon nga agbalor iti P5,000.00 ken petakana a naglaon iti P1,000.00, ken assorted IDs ken dokumento.

Natakaw met iti balay ni Aluyen ti bagna, dua a selpon nga agbalor iti P17,000.00 ken relo ti anakna nga aggatad iti P8,000.00.

Nasarakan ti bag iti abay ti ridaw ti balay ngem awanen ti $50.00 a naggianna.

Saan pay nga ammo no asino ti nagtakaw kadagiti dua a balay.#