BAMBOO CHRISTMAS TREES’ CEREMONIAL LIGHTING

BAMBOO CHRISTMAS TREES’ CEREMONIAL LIGHTING – Naisem a nagpaala dagiti agtuturay ti LGU-Cabugao nga indauluan da Mayor Edgar S. Cobangbang, Jr. ken Vice Mayor Deogracias Jose Savellano ken dagiti municipal ken barangay officials kalpasan ti ceremonial lighting dagiti Christmas trees a naaramid amin manipud iti kawayan. (Photo by LGU-Cabugao)