BANNER NEWS: No. 4 drug personality iti Ilocos Sur, natnag iti operasion ti kapolisan

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Natnag iti ima dagiti polis ti maysa a drug personality kalpasan ti naballigi nga operasion a naisayangkat iti pagtaenganna sadiay Barangay San Basilio ditoy nga ili idi malem ti Hunio 3.

Sinukisok dagiti nagtitipon nga elemento ti Magsingal Police Station nga indauluan ni PSI Jaime Navarro Laguesma, PAIDSOTG nga indauluan ni PCI Sosimo Racho, elemento ti PIB, PDEA ken HPG nga indauluan ni PSI Romeo S. de Jesus ti balay ken paraangan ni Laurice Yamon y Venzon, 36, awanan asawa, ken residente iti nadakamat a barangay a nagresulta iti pannakakumpiskada kadagiti droga ken drug paraphernalia, paltog ken balbala ken mapapati a drug money.

Maikapat ni Yamon iti listaan ti Provincial Police Office dagiti drug personality iti Ilocos Sur ken No. 10 iti intero a Region 1.

Nakumpiska iti balay ni Yamon ti tallo a bricks ti mapapati a nagango a bulong ti marihuana nga agdagsen iti sumurok kumurang 11 3/4 kilograms; 28 nga assorted heat sealed transparent plastic sachet a naglaon iti white crystalline substance a mapapati a shabu; 4 heat shield transparent plastic sachet a naglaon iti shabu residue; 8 disposal lighters; weighing scale; 27 nga usado nga aluminum foil nga addaan mapapati a shabu residue; 4 stainless pointed digger; 1 rolled aluminum foil; 6 packs nga awan naggianna a transparent plastic sachet a maaramat para repacking; 2 a getteng; P10, 600.00 iti nadumaduma a denominasion; 4 US$1,00; 1 US$20.00; 1 50 riyal; maysa a nangisit a pouch; 9 a selpon; maysa a charger; 4 a notebook; maysa a cal. 7.62mm (M-14 rifle) nga addaan serial number 675172; 8 a live ammunitions para cal. 7.62mm; ken maysa a magazine para cal. 7.62mm.

Karaman nga inaresto dagiti polis ni Jacquelin Rabaca y Pagalanan, 23, naasawaan, mapapati a kalib-in ni Yamon, ken residente iti Barangay Parada, Sto. Domingo, ken tallo pay a nasalamaan dagiti polis iti balay ti suspek a nainaganan Herardo Sonido y Quintos, 45, naasawaan, negosiante, ken residente iti Barangay Rizal, Cabugao; Cesar Asqueta y Gasmen, 51, naasawaan, ken residente iti Barangay San Julian; ken Raymund Pacleb y Rabbit, 20, naasawaan, ken residente iti Barangay San Basilio, Magsingal.

Sinaksian dagiti barangay officials, kameng ti media ken pannakabagi ti DOJ ti panagsukisok.

Naipatulod dagiti nakumpiska a mapapati a droga para iti pannakaamirisda sadiay Crime Laboratory Office, Camp Valentin, San Juan, Laoag, Ilocos Norte.

Sakbay daytoy, dua a lalaki ti naaresto sadiay Barangay Tampugo, Tagudin iti buy bust operation nga insayangkat dagiti polis idi rabii ti Hunio 1.

Nainaganan dagiti suspek a da Christopher Ladi y Artita, 31, naasawaan, ken residente iti Barangay Dardarat, Tagudin, ken Rogelio Limos y Lagrana, 36, naasawaan, ken residente iti Barangay Del Pilar, Tagudin.

Maysa a polis ti nagpammarang a gumatang iti droga kadagiti dua ket apaman a nagiinnallawatda, dinagdagus dagiti polis a kinemmeg dagiti suspek.

Malaksid iti dua nga small heat sealed plastic sachet a mapapati a naglaon iti shabu ken ti buy bust money a P1,000.00 ken P500.00, kinumpiska pay dagiti polis ti maysa a Euro motorcycle, 3 a selpon ken lighter.

Iti pannakaisurat daytoy, naipaiman ti kaso a panaglabsing iti RA 9165 maikontra kadagiti suspek iti opisina ti provincial prosecutor idinto nga awan ti nairekomenda a piansada.#