BANNER: Paltog, balbala, nakumpiska iti balay ti sikio, drug surrenderees

VIGAN CITY – Lima a balay ti nagsasaganad a sinukisok ti kapolisan kas panangipakatda iti naing-inget pay a kampaniada a mangpugipog kadagiti mailemlemmeng a paltog ditoy probinsia.

Iti panagsukisok nga inwayat dagiti nagtitipon a kameng ti PIB, Ilocos Sur PPSC ken San Ildefonso police station idi Septiembre 12 iti balay ni Dennis Abrigonday Navarro, 34, naasawaan, security guard iti Gabriela Silang General Hospital, Tamag, Vigan City, ken agnaed iti Barangay Sagsagat, San Ildefonso, Ilocos Sur, nakakumpiskada iti maysa a handgun nga Armscor Caliber 45 pistol; 2 magazine ti cal. 45; 13 a bala ti cal. 45; 3 kapsula ti cal. 45; holster ken sling bag.

Imet dagiti polis ti search warrant nga inyisio ni Judge Francisco A. Ante, Jr. ti Municipal Trial Court in Cities, First Judicial Region, Vigan City, Ilocos Sur a napetsaan Septiembre 6, 2017 idi sinukisokda ti balay ni Abrigonday.

Idi agarup 7:00 ti agsapa ti Septiembre 13, sinukisok dagiti nagtipon nga operatiba ti Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ken Provincial Intelligence Branch, ISPPO nga indauluan ni Chief Inspector Richard D. Palay ken kameng ti Candon City Police Station ti balay ni Roger Gacusan Diaz, 51, naasawaan, mannalon, ken residente iti Sitio Barikir, Barangay Balingaoan, Candon City, Ilocos Sur babaen ti bileg ti search warrant nga inyisio ni Judge Francisco Ante, Jr. ti MTCC, Vigan City.

Nakakumpiska dagiti operatiba iti balay ni Gacusan iti maysa a caliber .45 pistol nga awanan iti brand name ken addaan serial number 1041064; maysa a magazine assembly ti cal. 45; 4 bala ti cal. 45; ken holster para cal. 45.

Idi Septiembre 13, naggiddan a sinukisok dagiti nagtitipon nga elemento ti Cabugao MPS, PIB ISPPO, PIDMB, ISPPSC ISPPO, RID PRO-1 ken RPSB1 ti balay ni Jerwin Mauricio y Rin, 30, naasawaan, ken residente iti Sitio Sagsagat, Barangay Cuantacla, Cabugao ken ti balay ni JC Bert Bautista y De Peralta a masarakan iti Barangay Bonifacio, iti daytoy met laeng nga ili.

Imet dagiti operatiba ti search warrants nga inyisio ni Judge Raphiel F. Alzate ti Regional Trial Court Branch 24, Cabugao idi sinukisokda ti balay da Mauricio ken Bautista.

Nakakumpiska dagiti polis iti balay ni Mauricio iti 9 bala para iti cal. 45 ken 3 bala para cal. 9mm.

Segun iti polis, maysa a drug surrenderee ni Mauricio.

Nakasukain met dagiti polis iti balay ni Bautista iti 7 a bala para iti cal. 45 ken maysa a bala para iti cal. 9mm.

Kabayatanna, positibo met ti search operation nga impakat ti polis-Vigan iti balay ti maysa a drug surrenderee sadiay Barangay Raois ditoy siudad idi agarup 8:00 ti agsapa ti Septiembre 14.

Babaen ti bileg ti search warrant nga inyisio ni Judge Francisco A. Ante, Jr, sinukisok dagiti polis ti balay ni George Ryan Ato Gorospe, Jr., 35, awanan asawa, a nagresulta iti pannakakumpiskada iti maysa a homemade caliber 22 nga awanan marka ken nagkarga iti tallo a bala ; maysa a homemade Magnum 22 nga awanan marka ken 7 a balbala para iti isu met laeng a kalibre.

Iti pannakaisurat daytoy, maisagsaganan dagiti kaso a panaglabsing iti RA 10951 maikontra kadagiti bumalay a nakasamsaman kadagiti paltog ken balbala. (Tawid News)