Bantay most wanted person, naaresto

BANTAY, Ilocos Sur – Inaresto dagiti nagtitipon nga elemento ti kapolisan ti maysa a negosiante nga agsusukot ti kasona iti pagtaenganna sadiay Muslim Compound, Zone 3, ditoy nga ili itay nabiit.

Iggem dagiti polis ti Bantay police station, PIB, PIDMB, PAIDG, PAIDMC ken PPSC ti warrant of arrest nga inyisio ni Judge Mario Anacleto M. Bañez, acting presiding judge ti Branch 21, Vigan City, idi inarestoda ni Alex Olay y Bandrang, 33, negosiante a Muslim idi malem ti Enero 14.

Nakalista ni Olay a No. 1 most wanted ken high value target iti Bantay police station ket akusado iti homicide a nai-docket iti babaen ti Criminal Case No. 7699-V 2015 a nairekomenda nga agpiansa iti P80,000.00, attempted murder a naipababaen iti CC No. 8111-V 2016 nga addaan piansa a P120,000.00, ken panagsalungasing iti Sec. 28 ti RA 10591 babaen ti CC No. 8112-V 2015 ket nairekomenda nga agpiansa iti P80,000.00.

Iti pannakaisurat daytoy, nakakustodia ni Olay iti Bantay police station para iti umisu a disposision.#