Barangay, SK elections, natalna iti Sinait

SINAIT, Ilocos Sur – Natalna ti naangay a barangay ken SK elections ditoy nga ili, segun ken ni Chief of Police Police Inspector Alexander Aurelio.

Kinuna ni Aurelio nga  awan ti napasamak nga adda pakainaiganna iti eleksion iti panagrekorida ti agdagup iti 30 a kameng ti kapolisan ditoy  kadagiti pagadalan elementaria  ken 44 a barangay.

Kinunana a nainget ti pannakaipatungpal ti  liquor ban iti kaaldawan ti panagpipili ken ti gun ban ngaagngudo inton Nov.15.

Dinayaw ti hepe ti pannakikinnammayet  dagiti barangay tanod iti pannakasaluad iti linak ken talna iti kada barangay iti kaaldawan ti eleksion.#