Baro a konsehal, nagsapata

CANDON CITY – Nagsapata ni Maria Eliza Gacusana, kas baro a konsehal ditoy ken ni Gov. Deogracias Victor Savellano ken inimatangan da Philippine Councilors’ League Ilocos Sur Chapter president Alfonso Singson ken dagiti kakabsat ken kakabagianna itay Hunio 9.

Sinukatan ni Gacusana daydi amana, ni Konsehal David Gacusana, a pimmusay idi Marso daytoy a tawen.

Nagturpos ni Gacusana iti Computer Science iti University of Northern Philippines, Candon City ken agdama a mangal-ala iti Nursing iti nasao met laeng a pagadalan.#