Baro a police station, maipatakder

CAOAYAN, Ilocos Sur – Marugianen ti pannakaipatakder ti baro a pasdek ti Philippine National Police ditoy.

Napunduan ti maipasdek a building iti P5 milion manipud iti PNP idinto a P1.3 milion ti ibaklay ti municipal government ditoy.

Napataud ti pondo babaen ti administrasion ni dati a Mayor Mario Tugade.

Manamnama met ti pannakaipatakder ti baro a municipal building daytoy nga ili.#