BASI REVOLT

BASI REVOLT. Naipatakder daytoy a monumento a pakalaglagipan kadagiti maingel nga Ilokano ken Tingguian nga indauluan ni Pedro Mateo a nangirubbuat iti Basi Revolt idi 1807 sadiay Piddig, Ilocos Norte. Ti basi iti Piddig ti maibilang a kaimasan iti Ilokos. (PGIN-CMO/Alaric A. Alanos