Biktima ti allawig, immawat iti tulong

VIGAN CITY- Immawat ti dua a biktima iti allawig iti materiales itay nabiit manipud iti gobierno ti siudad ditoy.

Immawat da Primitivo Fontejon ken ni Precy Ferido, residente iti Barangay San Jose ken San Julian Norte ditoy siudad iti hollow blocks, semento, galba ken dadduma pay a materiales manipud ken ni City Social Welfare and Development Office Cely Agcamaran kas tulong ti gobierno ti siudad ditoy kadakuada.

Inimatangan dagiti barangay captains dagiti dua a barangay ti pannakaiyawat dagiti materiales kadagiti biktima.#