Bingay iti RA 7171, nailatang priority projects

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Sumagmamano a priority projects ti punduan ti gobierno munisipal ditoy manipud iti bingayna iti RA 7171.

Inanamongan ti municipal development council nga indauluan ni Mayor Chester Elaydo, dagiti barangay captains ken non-government organizations ti pannakailatang ti P91,414 para kadagiti priority projects ti gobierno munisipal ditoy.

Nailatang ti P600,000 para iti pannakapasayaat ti municipal hall building, P184,000 para iti pannakagatang iti certified seeds, P77,414 para equipments ken machineries ken P50,000 para livelihood programs.#