Bus, nabato

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Nabuong ti windshield ti maysa a bus gapu iti pannakabatona bayat ti panagdaliasatna iti national highway ti Barangay Barbarit, ditoy nga ili idi sardam ti Pebrero 25.

Nabigbig ti suspek a maysa nga Adress Duldulao Garcia, Jr., 35, baro, ken residente iti nadakamat a barangay.

Segun dagiti polis a nangtiliw ken ni Garcia, agpaabagatan a direksion ti Partas bus a minaneho ni Rolando Pula y Padron, 33, naasawaan, ken residente iti Barangay Nambaran, Sto. Domingo, ket idi lumasat iti Barangay Barbarit, binato ti suspek a nagtakder iti nasipnget a paset ti dayaen nga abaga ti kalsada.

Dagus a nagresponde dagiti polis nga indauluan ni PSI Jaime N. Laguesma ket naipiskotda ti suspek.

Naipan ti suspek iti police station para iti umisu a disposision.#