Bus, naubor

BANTAY, Ilocos Sur – Maysa a bus ti naubor iti Barangay Guimod ditoy nga ili idi rabii ti Disiembre 28.

Nabtak ti sango ti sarming ti Regal Express a minaneho ni Dionie Regala, 37, naasawaan, residente iti Nagculluoban, Sinait, Ilocos Sur idi binato dagiti dua a lalaki a nakamotorsiklo bayat ti panagdaliasat ti bus iti agarup alas 10:30 iti rabii ti Disiembre 28 iti national road a sakup ti Barangay Guimod ditoy nga ili.

Nagresponde dagiti polis ngem didan nabirokan dagiti suspetsa.

Awan ti nadunor a pasahero iti nasao a panagubor.#