Cabanatuan City, Vigan City, nainayon a test centers para 2010 Nurses Exam

BAGUIO CITY – Impakaammo ti Professional Regulation Commission ken ti Board of Nursing nga inaprobaranda ti Vigan City, Ilocos Sur ken ti Cabanatuan City, Nueva Ecija nga agbalin a kanayonan a test centers iti maisayangkat a 2010 Nurses Licensure Examination (NLE)  inton Disiembre 19 ken 20, 2010.

Manamnama nga ageksamen kadagitoy dua a mainayon a test centers ti aganay 4,000 nga examinees. Karaman ti Baguio City, Dagupan City, ken San Fernando City, La Union dagiti dadduma a test centers.

Dagiti laeng aplikante a nagipila iti PRC Regional Office ti ma-assigned iti test centers ti Vigan City ken Cabanatuan City kas maibatay iti permanente nga adres nga inkabilda iti Nurses Application Form.#