Cabugao, rambakanna panagpiestana

CABUGAO, Ilocos Sur – Rambakan daytoy nga ili ti panagpiesta ni San Marcos a patronna babaen ti 9th Rambak Intayon Cabugao manipud Abril 20 agingga iti Abril 25.

Sakbayna, nairugin ti aglinawas a Cabugao’s Best Talent ken ti Sports Summer Fest nga agpaut iti dua a bulan.

Maangay met ti mass wedding inton Abril 15 a pangawatan ti nasurok 50 nga agdendennan iti matrimonio ti kasar.

Dagiti sumaganad dagiti aktibidad:

Abril 20 – Social Services Day;  Abril 21 –  Mutya ng Cabugao; Abril 22 – Grand finals ti Cabugao’s Best Talent; Abril 23 – DepEd Day; Abril 24 – Parade/Streetdancing; Abril 25 – Coronation Night.#