Cataract mission, naisayangkat

VIGAN CITY- Maysa a cataract mission ti naisayangkat iti Gabriela Silang General Hospital itay Agosto 27-28 ditoy.

Naisayangkat ti operasion iti mata dagiti pasiente nga addaan katarata babaen ti panagbinnulig ti Joint Community Services ni Vicd Gov. Jerry Singson, ti gobierno probinsial, Project Look ken medical team.

Dagiti lallakay ken babbaket ti naipangruna a sinerbian ti JCS Cataract Mission, segun ken ni Vice Gov. Jerry Singson.#