Kompetision

Kompetision

Kolum: Sinursuran Ni Jobert M. Pacnis   ITI ania man a lebel, tukad, wenno paset ti biag, saan a maaw-awan dayta kompetision. Iti pay laeng iseserrek ti maysa nga ubing iti nursery wenno kinder, sumsumreken… Read more »