Chavit, binigbigna ti CIDG iti pannakatiliw ti 2 a drug pushers

VIGAN CITY – Binigbig ni Gov. Luis “Chavit” Singson ti nagapuanan ti CIDG iti pannakatiliw ti dua a kameng ti maysa a grupo nga aglaklako iti marihuana iti Barangay Bitalag, Tagudin, Ilocos Sur idi Septiembre 7.

“Bigbigek daytoy a nagapuanan dagiti opisial ti CIDG ken dagiti nagisayangkat iti operasion,” kinuna ti gobernador idinto nga innayonna nga ituloyda ti all-out war maikontra iti illegal a droga iti probinsia.

Impresentar ni Police Chief Inspector Villaflor Banawagan, hepe ti CIDG, ken ni Singson dagiti pito a bricks ti marihuana a nakumpiskada iti buy-bust operation nga insayangkat ti CIDG ken polis-Tagudin ken babaen ti koordinasion ti PDEA, PRO1 sadiay Barangay Bitalag iti bigat ti Septiembre 17 a nakatiliwan da Jose Asislo y Tulabis, 27, residente iti Barangay Bongayu, Bagulin, La Union/Green Valley, Baguio City, ken Yangod Piloy y Palungyas, 55, residente iti Barangay Tio-Angan, Bagulin, La Union.

Malaksid iti 7 a bricks ti marihuana nga agbalor iti P21,000, kinumpiska pay dagiti polis ti dua a sag-P500 a marked money ken weighing scale.

Kinuna ni Banagawan nga adda pay sipsiputanda a sabali a grupo nga aglaklako iti marihuana bricks ngem dina impalgak ti naganda agsipud ta agtultuloy ti kampaniada maikontra iti illegal a droga.

Kinuna ni Singson a napintas daytoy a naaramidan ti kapolisan ket impeksana ti namnamana a mapugipog ti illegal a droga iti probinsia.

Kabayatanna, naipilan ti kaso a panagsalungasing iti RA 9165 maikontra kadagiti dua a suspek. #