Cottage ti brgy captain, nauram

STO. DOMINGO, Ilocos Sur – Agdagup iti P100,000.00 ti pateg ti nauram a cottage ti maysa a barangay captain sadiay Barangay Naglaoa-an idi rabii ti Mayo 17.

Mapapati a nagtaud ti uram iti amianan a daya a paset ti atep a labig ti cottage ni Barangay Captain Joey Briones y Villegas, 32.

Naireport ti uram idi alas 10:00 ti rabii ti nadakamat a petsa ngem nadepdep dagiti nagresponde a bumbero ti Sto. Domingo tallupulo a minutos kalpasanna.

Nadaras a nauram ti cottage agsipud ta naaramid laeng iti light materials.

Madama ti panagimbestiga dagiti kameng ti BFP no ania ti nakagapu iti uram.#