DAGITI PABUTOSAN INTON MAYO 13, 2013

DAGITI PABUTOSAN INTON MAYO 13, 2013. (KANNIGID) Ingngato ni dati a Diputado Ronald Singson ti ima ti kabsatna a ni
Cong. Ryan Luis Singson kalpasan ti panangipila daytoy iti COCna para gobernador. Agkandidato met ni Ronald a para congressman
iti umuna a distrito.