Dati a bise mayor, nagandat ti biagna?

SANTA, Ilocos Sur – Maysa a dati a bise mayor ditoy nga ili ti nagpulong iti polis ti Bantay a natamaan iti bala ti luganna bayat ti panagdaliasatna iti national highway a sakup ti Barangay Banaoang, Bantay, Ilocos Sur iti alas 10:47 ti rabii ti Septiembre 4, 2010.

Iti pulongna iti polis, kinuna ni dati a Vice Mayor Edgar Tejada y Saraos, naasawaan, residente iti Barangay Basug, ditoy nga ili a bayat ti panagdaliasat ti luganna a Mazda Drop Sider Minitruck iti Barangay Banaoang, kaduana ti kaanakanna a ni Cesar Cesar Saraos y Corpuz , nakangegda iti kanalbuong ket nakitada laengen a nabtak ti windshield ti luganna.

Segun iti panagimbestiga ti polis, maysa a lalaki a nakaaruat iti camouflage a uniporme ti nagpuesto iti bangir a lane a nakatugaw iti Honda XRM motorcycle a kolor asul ket pinaputokanna da Tejada iti naminsan a daras.

Nangisayangkat ti polis iti dragnet operation ngem negatibo ti resultana.#