Domogan, agsubli a mayor ti Baguio City

BAGUIO CITY – Ni Diputado Mauricio Domogan ti  mangsublat iti rienda ti turay  ditoy a siudad kalpasan nga inabakna ti incumbent mayor.

Inluges ni Domogan dagiti kinabalubalna para iti kinamayor a pakairamanan da Jose Molintas ken Marquez Go.

Nangabak met ni Daniel Farinas a bise mayor.

Agsubli met a congressman ti Baguio City ni Bernardo Vergara.

Nangabak met ni Ronald Cosalan a mangibagi iti lone district ti Benguet.

Sakbay a nagkandidato a mayor, ni Domogan ti mangibagi iti Baguio City iti Kamara.#