Droga, nasukalan iti ikut ti estudiante

SAN JUAN, Ilocos Sur – Insuko ti maysa a prinsipal ti pagadalan ti menor de edad nga estudianteda iti police station ditoy kalpasan a nasukalan nga agikut iti maiparparit a droga idi malem ti Oktubre 10.

Mismo a ni Principal Romulo Vitamog ti San Juan National High School ti nangisuko ken ni Marcos (parbo a nagan agsipud ta menor de edad) iti polis.

Nasukalan iti ikut ni Marcos, 16, 4th year, ken residente iti Barangay Immayos Norte ditoy nga ili ti maysa nga elongated heat sealed transparent plastic sachet a naglaon iti mapapati a napagango a bulong ti marihuana.

Ngem segun iti suspek, nakiddaw laeng kenkuana nga itedna ti pakete iti maysa a di nainaganan a tao.

Naipaima ti menor de edad iti opisina ti municipal social welfare para iti umisu a disposision.#