Drug pusher, natnag iti buy bust operation

CANDON CITY – Sabali pay a masuspetsa nga aglaklako iti droga ti tiniliw dagiti polis babaen ti insayangkatda a buy bust operation idi malem ti Abril 14 sadiay Barangay San Jose ditoy siudad.

Inaresto dagiti police operatives nga indauluan ni Inspector Feliciano Galdonez babaen ti direkta a superbision ni Supt. Richmond Tadina, COP, ken iti koordinasion ti PDEA ISSET ni Aljon Abarquez y Barnachea, 19, baro, ken residente iti Barangay San Isidro, Candon City kalpasan a nagpositibo ti buy bust operation nga inwayatda maikontra iti suspek idi agarup 2:00 ti parbangon ti nadakamat nga aldaw.

Nakakumpiska dagiti polis iti ikut ni Abarquez iti dua a heat sealed transparent plastic sachet a mapapati a naglaon iti shabu, maysa a Nokia cellular phone, maysa a pink disposable lighter ken narekobreda iti ikutna ti dua a sag-P500.00 a naaramat iti buy bust operation nga addaan serial numbers 0065128 ken 0065156.
Nakumpiska pay iti ikut ni Abarquez ti 10 a sag-P100.00, ken 6 a sag-P500.00, kasta met ti Honda Wave nga inaramat ti suspek iti transaksion.

Iti kaudian a report, naiyendorson ti kaso a panaglabsing iti RA 9165 maikontra ken ni Abarquez iti Opisina ti Candon City prosecutor a nai-docket iti babaen ti NPS No. I-03-INQ-14D-00180.

Naammuan nga agdagsen iti .068 grams ti shabu a nakumpiska dagiti polis iti ikut ni Abarquez.#