Durugista, napapatay

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Napapatay ti maysa a durugista iti tiendaan a masarakan iti Barangay San Lucas ditoy nga ili idi agarup 8:00 ti sardam ti Disiembre 6.

Nabigbig ti biktima a ni Ian Anthony Babagay y Cortez, 28, baro, ken residente iti Sitio Taga Ipos, Barangay Patong, Magsingal, maysa a drug user a maipan koma iti rehabilitasion.

Agmaymaysa a nakatugaw ni Babagay iti abagatanen a paset ti tiendaan publiko idi pinaltogan iti sumagmamano a beses dagiti suspek a nakalugan iti nalabaga a Honda Wave motorcycle.

Intaray dagiti nagresponde a polis ni Babagay iti Magsingal District Hospital ngem indeklara ti doktor a nangtaming kenkuana a dead on arrival gapu iti grabe a sugatna iti ulo ken bagina.