EMBAHADOR TI BRITANIA ITI VIGAN

EMBAHADOR TI BRITANIA ITI VIGAN. Impasiar ni Ilocos Sur Vice Governor Deogracias Victor “DV” Savellano ni Her Britannic Majesty’s Ambassador Stephen Lillie (kanawan) iti Heritage Village iti siudad ti Vigan a pakakitaan kadagiti kadaanan a balbalay. Bimmisita ditoy kakaisuna nga UNESCO World Heritage City iti Pilipinas ni Amb. Lillie idi Agosto 25. (Teksto:Mancielito S. Tacadena/ladawan:Dante Tacata)