eMOBILE PASSPORTING.

eMOBILE PASSPORTING. Rineprep dagiti nagdudupudop iti quadrangle ti provincial capitol para iti pre-application iti passport a naangay idi Mayo 13-14, 2014 para kadagiti aplikante manipud iti umuna a distrito ti probinsia. Naangay met ti eMobile passporting sadiay Candon City para kadagiti aplikante iti segundo distrito idi Mayo 14-15. Naipaay daytoy a serbisio babaen ti initiatibo ti gobiernoprobinsial ken iti pannakikammayyet ti Department of Foreign Affairs, San Fernando City, La Union.