Empleado iti water district, natiliw iti buy-bust operation

CANDON CITY – Sabali pay a masuspetsa nga aglaklako iti droga ti natnag iti ima ti linteg iti insayangkatda a buy-bust operation sadiay Barangay Paras, ditoy siudadĀ  idi rabii ti Abril 8.

Tiniliw dagiti polis-Candon nga indauluan ni Inspector Ernesto de Bien, Jr. iti babaen ti direkta a superbision ni Chief of Police Supt. Richmond L. Tadina ken babaen ti koordinasion ti PDEA ISSET ni Aries Nikolai Abaya y German, 33, baro, empleado ti Candon City Water District ken residente iti Barangay San Isidro ditoy siudad kalpasan a positibo ti buy-bust operation nga insayangkat kontra iti suspek sadiay Barangay Paras. idi agarup 9:40 ti rabii ti nadakamat a petsa.

Kanaig daytoy, nakakumpiska dagiti polis iti maysa a bassit nga elongated heat sealed transparent plastic sachet a naglaon iti mapapati a shabu, maysa a Nokia a selpon, lighter, getteng, P1,619.00 iti nadumaduma a denominasion.

Narekobre pay dagiti polis iti ikut ti suspek ti buy-bust money, 10 a sag-P100.00, 6 a sag-P500.00, ken maysa a Honda Wave a naikkat ti plate numberna a 1836 AG.

Naipan ti suspek agraman dagiti nakumpiska kenkuana iti police station para iti umisu a disposision.#