Empleado ti gobierno probinsial ti Pangasinan, inawatda kagudua 13th month a bonusda

LINGAYEN – Inawat dagiti  empleado ti gobierno probinsial ditoy ti kagudua ti 13th month bonusda itay nabiit.

Kinuna ni Budget Officer Hilaria Claveria nga agdagup iti P29 milion ti naruk-atan para iti kagudua ti 13th month pay dagiti 2,678 a regular ken kasual nga empleado ti gobierno probinsial.

Maited ti sabali a kagudua ti 13th month pay inton Disiembre malaksid laeng ti cash gifts a tinawen nga ited ti goberno probinsial para kadagiti empleadona.#