Estudiante, natiliwan iti paltog

CANDON CITY – Natiliwan ti polis ti maysa nga estudiante nga adda ikutna a paltog iti ruar ti pagadalan ditoy siudad itay nabiit.

Segun iti report, agpatpatrolia dagiti polis idi nasalamaanda dagiti sumagmamano nga estudiante a pakairamanan ti suspek a nailinged iti nagan a Senti, 14, 3rd year high school, residente iti Barangay Bagar ditoy siudad, nga agsusugal iti buntayog.

Idi immasideg dagiti polis, nagtataray dagiti estudiante ngem nakamatanda ti suspek ket ditoy a nasukalanda nga adda ikutna a cal. 22 a paltog.

Kinumpiska dagiti polis ti paltog sada impaima ti estudiante iti DSWD.#