Expanded Breastfeeding Promotion Act (RA 10028)

Itinatakda ng Republic Act 10028 ang pagbibigay ng karagdagang oras, na hindi bababa sa 40 minuto sa mga babaeng manggagawa na nagnanais magkolekta o magimbak ng kanilang gatas sa oras ng trabaho.

Ang itinakdang oras ng pahinga ay isang uri ng dagdag benepisyo sa mga manggagawa. Ito ay hiwalay at hindi napapaloob sa mga regular na pahinga na ibinibigay ng kompanya sa mga manggagawa gaya ng oras ng pananghalian, oras ng meryenda, at iba pa.

Sino mang babaeng manggagawa na gagamit ng 40 minutong pahinga upang mangolekta ng gatas sa lugar paggawa ay di dapat kaltasan ng suweldo dahil dito.#