Feria Expo maisagsagana

CANDON CITY – Maisagsaganan ti pannakaselebrar ti Feria Expo 2009 a maangay inton Disiembre 3-5 ditoy siudad.

Nagtataripnong itay nabiit da Cong. Eric Singson, Candon City Mayor Allen Singson, dagiti kameng ti sangguniang panlungsod iti panangidaulo ni Vice Mayor Nestor Itchon ken dagiti department heads ket trinatarda dagiti aktibidad para iti nasao a parambak.

Karaman dagiti maisagsagana nga aktibidad ti trade fair, painting contest, lantern contest, traditional Olympics, food festival ken music fest.

Maang-angay ti Feria Expo ti Candon kas panglagip iti umuna a trade exposition iti Ilokandia.#