Fetus, naibelleng iti igid ti baybay

STA. LUCIA, Ilocos Sur – Maysa a fetus ti naireport a naipalladaw iti igid ti baybay ti Barangay Paratong, ditoy nga ili idi agsapa ti Septiembre 11.

Segun iti report manipud iti polis ditoy, inreport ni Barangay Captain Rolando Dela Rosa, 59,  a maysa a Leslie Vilog y Bustillos, 30, residente met laeng ti nadakamat a barangay ti nakasaksi iti panangibelleng ti maysa a babai a naglugan iti traysikel ti maysa a banag iti igid ti baybay.

Idi napan sinukimat ni Vilog no ania ti naibelleng ket naduktalanna a maysa a fetus.

Inreport ni Vilog ti insidente ken ni Dela Rosa a nangireport met iti polis.

Madama ti panagpalutpot ti polis mainaig iti kinaasino ti babai a nangibelleng iti fetus.#