Fingerlings, naiwaras kadagiti mangngalap

CANDON CITY – Nagiwaras itay nabiit ti City Agriculture Office kadagiti bangus fingerlings kadagiti mangngalap nga agnaed kadagiti coastal barangays ditoy siudad.

Impakaammo ni Maritess Mecos, Fisheries Coordinator ti City Agriculture Office, a nabunongan dagiti mangngalap dagiti coastal barangays ti Patpata 1 ken 2, Paypayad, Calongbuyan, Darapidap, Caterman ken Tamurong 1 ken 2.

Kinuna ni Mecos nga aganay P1.5 milion ti nailatang a pondo para iti daytoy a programa ti opisinana.

Kinuna pay ni Mecos a sumaruno a maiwaras dagiti tilapia fingerlings ket uray dagiti saan nga agnaed kadagiti barangay iti igid ti baybay ket mabalinda ti agkiddaw kadagiti fingerlings.#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDON CITY – Nagiwaras itay nabiit ti City Agriculture Office kadagiti bangus fingerlings kadagiti mangngalap nga agnaed kadagiti coastal barangays ditoy siudad.

Impakaammo ni Maritess Mecos, Fisheries Coordinator ti City Agriculture Office, a nabunongan dagiti mangngalap dagiti coastal barangays ti Patpata 1 ken 2, Paypayad, Calongbuyan, Darapidap, Caterman ken Tamurong 1 ken 2.

Kinuna ni Mecos nga aganay P1.5 milion ti nailatang a pondo para iti daytoy a programa ti opisinana.

Kinuna pay ni Mecos a sumaruno a maiwaras dagiti tilapia fingerlings ket uray dagiti saan nga agnaed kadagiti barangay iti igid ti baybay ket mabalinda ti agkiddaw kadagiti fingerlings. (Danny Antalan)