Gabay sa #First 1000 Days, Sanlibong Araw Tungo sa Magandang Kinabukasan!

SI BABY 0-6 BUWAN: MGA PAALALA Purong gatas lamang ni Nanay ang ibigay kay Baby sa UNANG ANIM na BUWAN upang lumaki siyang malusog, matangkad at matalino.