Gabay sa #First1000Days, Sanlibong Araw Tungo sa Magandang Kinabukasan!

Si BABY 0-6 BUWAN – TIPS para kay Nanay, Tatay o tagapag-alaga!

Ang malusog na bata ay PATULOY NA TUMATAAS ANG TIMBANG AT TANG-KAD kada buwan!

Upang malaman kung sapat ang tangkad at timbang ni Baby, dumalo sa GROWTH MONITORING AND PROMOTION SESSION habang nasa health center. Sundin ang payo ng barangay health worker at barangay nutrition scholar para sa pagsubaybay sa kalusugan ni Baby hanggang ikatlong taon nito o higit pa.

Habang nasa health center, humingi na din ng libreng payo at gamit para sa PAGPAPLANO NG PAMILYA na nababagay sa inyo.#